Kreds 31 - Diplomprøve

Bestyrelsen har godkendt forslaget om at tilbyde medlemmerne af Kreds 31 en diplomprøve.

Prøven er fortrinsvis henvendt til hundeførerne på hvalpeholdet, men er et åbent og iøvrigt helt frivilligt tilbud for alle, uanset race og alder.

Prøven forventes afholdt 2 gange årligt, umiddelbart inden sommerferien/juleferien. Der tilmeldes på opslag i klubhuset, eller via mail til klubbens BRK (webmaster).

Bedømmelse, pointgivning og evaluering foretages af en udvalgt instruktør og/eller dommer.

Alle deltagere til disse prøver modtager et diplom for deltagelse med anførelse af opnåede point. Det er tilladt at tage en ny prøve til efterfølgende arrangement, hvis man skulle ønske at forbedre resultatet.

I bedømmelsen lægges der vægt på hundens frejdighed og samarbejdet mellem hund og fører.

Det vil være gratis for kredsens medlemmer at deltage.


Se og udskriv prøveprogrammet