Billeder fra arbejdsweekenden i klubben i april 2008

TAK FOR INDSATSEN TIL ALLE HJÆLPERE!

Foto: Kenneth S. Larsen